Evt. kundenummer:    
Navn/foretaksnavn:    
Fakturaadresse:    
Postnummer/sted:
Fødselsår
Organisasjonsnr: Telefon/SMS:
Produsentnummer: Telefon 2:
Bankkontonummer: E-post:
Tidligere bruker:    
Vedtektene åpner for at det kan registreres flere medlemmer på samme foretak. Vennligst oppgi dette under "Øvrige medlemmer".

Medlemskapet kan etter avtale overføres fra forrige eier, oppgi i tilfelle nedenstående opplysninger.

Hvis tidligere eier vil beholde medlemskap i Felleskjøpet må det føres opp under flik ‘3 Øvrige medlemmer’.
Fra medlem nr:
Navn/foretaksnavn:
Øvrige medlemmer – her kan du registrere øvrige medlemmer under ditt medlemskap som er aktive i driften på gården.
Navn: Adresse:
Postnr./sted:
Fødselsår:

Som medlemmer kan også registreres øvrige som deltar aktivt i drifta av foretaket jfr. vedtektenes §5.

Driftsform
Korn
Melk
Kjøtt
Sau
Geit
Kalkun
Egg
Slaktekylling
Slaktegris
Purker
Annet (vi ønsker du gir utfyllende informasjon under "Andre opplysninger").
Leveringsadresser og siloinformasjon
Vi ønsker opplysninger om antall siloer, silokapasitet og silotype pr. leveringsadresse.
Leveringsadresse 1:  
Postnummer/sted:
Antall kraftfôrsiloer:
Kraftforsilo 1 Silokapasitet: tonn Silotype:

Andre opplysninger:
Ved nytt medlemskap vil vi sende ut faktura pålydende kr. 250,- til innbetaling av andelsinnskudd. Andelsinnskuddet er en engangsinvestering som gir fulle medlemsrettigheter og du vil få tilsendt vårt medlemsblad.
For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at vi vil foreta kredittvurdering.Se våre vedtekter